pinterest
 
 
 
V košíku: 0ks zboží
Celkem: 0,- Kč
Objednat / Prohlédnout košík
----------------
----------------
TELEFON
----------------
FACEBOOK
 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dekorace-vyzdoba.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost La Florista s.r.o.,  a kupujícího(zákazníka).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka a kupní smlouva

Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.dekorace-vyzdoba.cz jsou považovány za závazné a jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, s reklamačním řádem a dodacími podmínkami a že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů. Kupní smlouva je považována za uzavřenou od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, nejdříve však po zaplacení kupní ceny.

Objednávka může být stornována do 2 hodin od objednání, pouze po konzultaci s prodávajícím, a to telefonicky nebo e-mailem, za předpokladu, že zásilka ještě nebyla odeslána. Pokud bude objednávka stornována výše uvedeným způsobem, potvrdí to prodávající objednávajícímu e-mailem.

Cena zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.dekorace-vyzdoba.cz jsou smluvní včetně DPH a jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

Objednávky jsou vyřizovány nejpozději do 24 hodin. Pokud by došlo ke zdržení, budeme Vám okamžitě informovat. Součástí každé zásilky je daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací a záruční list ke zboží. Za zdržení v dodání způsobené Vámi zvoleným dopravcem neodpovídáme.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto sepsat s přepravcem do přepravního listu řidiče a neprodleně informovat prodejce. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, neprodleně informujte přepravce a prodejce. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

O odeslaní zásilky Vás vždy informujeme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce formou automatického e-mailu. Jestliže se nevyzvednutá zásilka vrátí zpět k nám a zákazník bude požadovat opětovné zaslání, hradí veškeré dodatečné náklady. Při opětovném zasílání zboží vyžadujeme vždy platbu předem, na dobírku již nezasíláme.

Nepřevzetí zásilky

Pokud není zásilka kupujícím převzata, došlo z jeho strany k porušení podmínek, podle nichž byla uzavřena kupní smlouva. Dodavatel tak má právo vyžadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci. (par.420, 588 Obč. zák.). Stanovená částka pak bude uhrazena na účet dodavatele pod stejným VS jako číslo objednávky. Tato částka Vám bude vyčíslena a zaslána spolu s variabilním symbolem a číslem účtu, na který je nutné pohledávku uhradit. Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou postoupeny k vymáhání specializované smluvní firmě, včetně všech nákladů s tím spojených.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 odst. 7 Obč. zák. má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu. Společně se zbožím nám zašlete zpět dodací list (stačí kopie), a uveďte, kam chcete částku poukázat. Pokud budete chtít částku zaslat na účet, je to zdarma. V případě zaslání částky na Vaši adresu si účtujeme poplatek 30 Kč za poukázku. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:

  • vrácené zboží je nepoškozené,
  • bez známek opotřebení a používání,
  • v originálním nepoškozeném obalu.

Při nesplnění těchto podmínek má prodávající právo na náhradu vzniklé škody, tzn. že je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci. Zboží zašlete doporučeně (zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato) a pojištěné na hodnotu zásilky na naši adresu, neodpovídáme za jeho ztrátu či poškození při cestě k nám. Bude-li zjištěno, že zboží je poškozené, má prodávající právo na náhradu vzniklé škody. Při vrácení zboží volte vhodný obal, nejlépe kartonovou krabici (můžete použít obal, ve kterém vám zboží došlo) aby se předešlo případné deformaci a pomačkání krabiček zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.) Vám nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu.

Doprava a způsob platby

Poštovné a balné

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty. Za zdržení způsobené Českou Poštou neodpovídáme. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do přepravního listu řidiče.

Cena dopravy


Platba předem

Dobírka

Balík do ruky

100,-

145,-

Balík na poštu

100,-

145,-

Doporučený balík

100,-

145-

U objednávek nad 1666 Kč není poštovné v České republice účtováno.

Forma úhrady při nákupu nad 1666 Kč:

  • platba bankovním převodem předem - zdarma
  • dobírkou - doběrečné 30 Kč

V případě velmi těžké nebo nadrozměrné zásilky si vyhrazujeme možnost navýšení ceny dopravy dle tarifů Vámi zvoleného dopravce (po předchozím odsouhlasení prostřednictvím e-mailu).

Uvedená cena poštovného obsahuje pojištění proti poškození, ztrátě či odcizení.

Způsob platby

 

  • dobírkou - zboží bude odesláno do 24 hodin pracovního dne od uskutečnění objednávky

Za zboží zaplatíte zaměstnanci Vámi zvoleného dopravce při převzetí zásilky.

  • bankovním převodem předem na účet - zboží bude odesláno v den připsání částky na náš účet

Účet pro platbu v Českých korunách - 999969/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.

Po uskutečnění objednávky Vám obratem přijde e-mailem potvrzení objednávky s platebními údaji. Zboží bude odesláno po připsání částky na náš účet. Při platbě bankovním převodem proveďte platbu nejpozději do 7 dnů od obdržení platebních údajů. Pokud nebude platba připsána do 10 dnů, prodávající má právo objednávku stornovat.

Osobní odběr

Osobní odběr zboží je možný po předchozí domluvě kterýkoli všední den mezi 10-19 hodinou na adrese Karolinská 650/1, Danube house, Praha 8 Karlín, nedaleko metra Florenc. Zde je také možnost platit platební kartou. Zboží zde není skladováno, proto je nezbytné si osobní odběr domluvit předem e-mailem nebo telefonicky.

Záruka a reklamace

Záruka zboží

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.dekorace-vyzdoba.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Odpovědnost za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklé při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí). Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku, vady způsobené nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním a praním, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.

Reklamace zboží

Pro uplatnění reklamace nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu info@dekorace-vyzdoba.cz nebo telefonicky na číslo +420 773 163 777. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Záruční listy u zboží prodávající nepotvrzuje. Zboží zašlete doporučeně (zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato) a pojištěné na hodnotu zásilky na naši adresu, neodpovídáme za jeho ztrátu či poškození při cestě k nám. Do zásilky přiložte daňový doklad (stačí kopie) který jste obdrželi při koupi, uveďte důvod reklamace.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, nebudou poskytnuty jiným subjektům. Výjimku tvoří dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k doručení zboží.

Uzavřením kupní smlouvy dává zákazník dodavateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi do doby kdy vyjádří svůj nesouhlas s tímto zpracováním.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Vyhrazujeme si možnost práva využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si již informace nepřejete zasílat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění či žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Autorské právo

Veškeré fotografie a texty v internetovém obchodě www.dekorace-vyzdoba.cz podléhají autorským právům, není proto dovoleno bez souhlasu majitele dále tyto fotografie a texty šířit.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1.listopadu 2011.

 
 
 
 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

NAKUPOVÁNÍ JE U NÁS TAK JEDNODUCHÉ

VÝHODNÉ PROGRAMY

 
|    |                   DEKORACE-VYZDOBA.CZ     |     2011.     |     SEO & WEBDESIGN - NET sign studio     |     Sign | Shop2010